VYDAVATEĽSTVO  |  AUTORI  |  PRODUKTY  |  PARTNERI  |  KONTAKT

...

VYDAVATEĽSTVO
_______________________________________________________________ 

•  nizkonákladové vydavateľstvo zamerané na vyhľadávanie hlavne nových autorov bez špeciálneho zamerania  •  podporujeme hlavne banskobystrický región a zameriavame sa na tlačené (printové) výstupy akéhokoľvek rozsahu a kvality  •  vyrábame vlastné periodické a neperiodické produkty a publikácie regionálneho aj celoslovenského charakteru  •  tlačené výstupy graficky pripravíme od rozhovoru s klientom až po podklady určené pre tlač  •  zabezpečíme grafické podklady pre tlačenú reklamu, tiež akékoľvek podklady pre tlačené výstupy (plagáty, brožury, noviny, časopisy, knihy a pod.)  •  produkty a publikácie vydávané pod našim vydavateľstvom registrujeme a zabezpečujeme komplexnú starostlivosť na ich ceste ku zákazníkom/čitateľom  •  v prípade záujmu pripravíme elektronickú publikáciu  •  ilustrujeme formou kresleného humoru a satiry, prípadne kreslené ilustrácie pre detského čitateľa  •  spolupracujeme s overenými subdodávateľmi zameranými na spracovanie, výrobu a tlač akýchkoľvek požiadaviek, pri ktorých je výstupná forma papier  •
 

_______________________________________________________________
(c) 2016 ALBBERTpremus