VYDAVATEĽSTVO  |  AUTORI  |  PRODUKTY  |  PARTNERI  |  KONTAKT

...

AUTORI
(aj v spolupráci s vydavateľstvom)
_______________________________________________________________

Balkovic - Chotárik, Ján 
(amatérsky historik, publicista)

Horváth, Marián albbert
(vydavateľ, kresba, novinár, grafické spracovanie)

Horváthová, Petra
(novinárka, editorka, korektorka)

Lamperová, Erika
(novinárka pôsobiaca vo viacerých médiách, podnikateľka)

Randa, Jozef
(amatérsky historik a publicista)

Senček, Richard R.
(historik, vydavateľ, publicista)

Stankoviansky, Jozef
(amatérsky historik, archeológ a publicista)

...a ďalší nemenovaní
 

_______________________________________________________________
(c) 2016 ALBBERTpremus